Примірний план виконавсько-методичного аналізу твору

• Композитор (основні віхи життя, характеристика творчості) 

• Назва твору (присвята, авторські ремарки, тональність, програмність)

• Жанр (місце жанру у творчості композитора, вклад автора у розвиток даного жанру)

• Місце даного твору у світовому (фаховому) музично-виконайському репертуарі

• Художній зміст твору, його драматургія, образно-емоційна сфера

• Виразові засоби (динаміка, агогіка, артикуляція тощо)

• Виконавські засоби

• Вирішення низки проблем пов'язаних з розкриттям художнього змісту твору

• Методичні рекомендації щодо подолання проблемних питань

• Мета включення даного твору до репертуару студента

ОбразованиеRambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов